تدریس مبحث «هم خانواده ها» همراه با بازی و هیجان !


۰۴ دی ۱۳۹۸ / ۲۰:۴۹:۳۱


برای تدریس مبحث هم خانواده ها در کتاب فارسی کلاس سوم یک فعالیت به صورت بازی انجام دادیم.

برای تدریس مبحث هم خانواده ها در کتاب فارسی کلاس سوم یک فعالیت به صورت بازی انجام دادیم.

ابتدا دانش آموزان گروه بندی شدند. سپس به هر گروه یک دسته کلمات مختلف و هم خانواده داده شد. بدون هیچ توضیحی از آنها خواسته شد رابطه بین کلمات مختلف را کشف کنند.
برخی گروه ها خیلی سریع به رابطه حروف مشترک کلمات پی بردند و برخی بعد از جنجال های مختلف! پی به موضوع درس بردند.

 


خیلی سر ذوق آمدم وقتی تعداد زیادی از آنها با پی بردن به حروف مشترک و  اصلی کلمات اقدام به ساخت کلمات جدید می کردند.
اهداف بازی:
۱. تقویت هوش میان فردی
٢. آشنایی با حروف مشترک
٣. کشف رابطه بین کلمات
۴. ساختن کلمات جدید با توجه به حروف مشترک

برچسب‌های این مطلب:

سوم دبستان (دخترانه)نمایش دیدگاه‌های بیشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.