حواس پنجگانه

تقویت حس لامسه


۱۰ اسفند ۱۳۹۸ / ۲۳:۰۱:۵۴
۵۸۵


بازی کردن برای تقویت حس لامسه در کودکان

به نام خدا

حواس پنجگانه ی ما درگاه های ورودی اطلاعات به بدن ما هستند. به واسطه ی حواس پنجگانه خود، جهان را می شناسیم. از این رو تقویت حواس پنجگانه دارای اهمیت است، چرا که ورود اطلاعات ناقص یا اشتباه منجر به ادراک، شناخت، تفکر، قضاوت و تصمیم گیری ناقص و اشتباه می شود. یکی از این حواس، حس لامسه ی ما است. 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.