متن پر غلط


۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۰۱:۱۰
۰
۰

سلام دوستان امروز با یک متن 20 غلط املایی در خدمتتون هستم yes

لطفا غلط ها را کامل نوشته و ارسال می کنید . باتشکر heart

هفت خوان، نام هفت مرهله از نبردهای رستم با نیروهای احریمنی و گذشتن از دشواری ها است. در این نبردها ، رستم به کمک اسب خود، رخش با شیر و اژدحا بیکار می کند. رخش می کوشد تا با کوفتن ، صم اسب بر زمین رستم را از وجود اژدها آگاه کند .

خورشید وجوشید و برکند خاک                           زسمش زمین شد همه چاق چاق

در خان چهارم رستم با جادوگری روبه رو می شود .جادوگر، نخثت با قسد فریب و نیرنگ نضد رستم می آید .پس از کمی گفت وگو ، رستم به هیله گری او پی می برد و برای چیره گی بر او از خدا یاری می خواحد و سرانجام  او را از پا در می آورد.

بدین کونه رستم با پشت سر گذاشتن حفت مرحله ی بسیار دشوار و ختر ناک  یاران خود را از بند دیوان نجات می دهد و به ستایش یزدان می پردازد.

رستم در خان دوم بیابانی سخت و راحی دراز را پشت سر نحاد . خسته و تشنه است. رستم خان دوم  را نیز با موفقیت به فرجام می برد.  cheeky
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.