با هم آلودگی دوستت دارم«حسین»


۰۷ مرداد ۱۴۰۱ / ۱۴:۰۱:۲۵
۸۷
۲


...

خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما🍂
باز نام تو شده زینت هر محفل ما🍂
جز غم عشق تو ما را نبود سودایی🍂
عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما🍂

 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.