۸۴۶۲۹
۴۶۰۶

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۸۱ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴۷ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.
...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کارنامه خانم صبا حبیبی
متوسطه اول و‌دوم
روز دانش آموز مبارک
انگــــــــیزشی:)
پروژه ی فرهنگی صباحبیبی
یا علی
بستنی بستنی!
سلام کتاب من!
هنرمندان👩🏻‍🎨
وفات حضرت زینب(س)

...