۷۵۸۵
۹

۹ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۹۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

.
کتاب الهی 6(عید غدیر)
.
.
روزتون مبارک فرشته ها 💞💖💗
.
ای محمد(ص)!  تو را کوثر آن خیر کثیر بخشیدیم...
مے گفتـ....[بـابـا قـاسـمـ]
سالروز ولايت و امامت منجی عالم بشریت امام زمان(عج)
تاثیر قرآن بر آرامش
نام او عشق است، آری می‌شناسیدش : علی ست
آینده برای کیست؟؟

...