۴۲۱۵۲
۸۲

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۲۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۲ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.
...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

انیمه کده
🐰 دنبال کنندگان قشنگ من ۴ 🐰
چی بزارم؟
پوست بکن!
بساز . درست کن . خلق کن
اکادمی شاهزاده خانم ها
هنر در خانه🎈
رنگ زرد
رنگ سبز
رنگ آبی
انیمه ها
اموزش زبان ژاپنی
به کجاها سفر کردی؟
نرم افزار3
نرم افزار2
نرم افزار
نوزاد کوچولو2
نوزاد کوچولو
بستنی 1
فردا رمضان است🤲

...