در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

لغو فیلتر

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

۱- قبل از ثبت‌نام برای دیدن توضیحات دوره روی تصویر هر دوره کلیک کنید.
۲- برای دیدن سایر دوره‌ها صفحه را ورق زده یا آن را جستجو کنید.

کلاس تابستونی استخر  برای ورودی پایه چهارم و پنجم

۴

۰

کلاس تابستونی استخر  برای ورودی پایه دوم و سوم

۷

۰

کلاس تابستونی باشگاه ( جیت کاندو) برای ورودی پایه چهارم و پنجم

۱

۰

کلاس تابستونی باشگاه (آمادگی جسمانی و ژیمناستیک) برای ورودی پایه دوم و سوم

۲

۰

کلاس تابستونی استخر و باشگاه برای ورودی پایه چهارم و پنجم

۴۹

۰

کلاس تابستونی استخر و باشگاه برای ورودی پایه دوم و سوم

۶۳

۱

وسایل کلاس  تریکو بافی

۴۱

۰

وسایل کلاس  تریکو بافی

۲۱

۰